Dorland získal stříbrnou Effie

3. 11. 2016

Dorland získal stříbrnou Effie v kategorii Veřejná správa za kampaň Kvalitní evropský výrobek.

Ve středu 2. listopadu 2016 byly slavnostně předány ceny za nejefektivnější reklamu. V kategorii Veřejná správa získala druhé místo agentura DORLAND za kampaň Kvalitní evropský výrobek. Zadavatelem byla Potravinářská komora ČR.

Cílem kampaně bylo získat znalost Evropského značení kvality (tzv. sluníčka), kam patří Chráněné zeměpisné označení (CHZO), Chráněné označení původu (CHOP) a Zaručená tradiční specialita (ZTS). Tato označení v podobě „sluníček“ jsou v mnoha evropských zemích považována za vysoce prestižní, u nás si však musela místo na slunci teprve vybojovat.

O tom, že kampaň byla úspěšná, svědčí čísla: znalost u široké veřejnosti dosáhla 25 % a u odborné dokonce 75 %. Z velkého množství značek se svou znalostí „sluníčka“ umístila na 4. místě.

Během realizace byly nasazeny nástroje, které efektivně oslovovaly spotřebitelskou veřejnost, např. TV spot, tisková inzerce (nejčtenější suplementy a lifestyle tituly pro ženy, např. z vydavatelství Czech News Center), PR, ochutnávky, webové stránky a celá řada dalších edukačních aktivit.

„DORLAND opět prokázal, že na efektivitu kampaní klade vysoký důraz, o čemž svědčí i to, že námi zpracovaný projekt bez problémů prošel všemi schvalovacími a kontrolními procesy ČR a Evropské Unie. Velmi si proto ceníme tohoto prestižního ocenění právě v kategorii veřejné správy, ve které má DORLAND dlouholeté zkušenosti.

Děkujeme klientovi za odvahu, kterou prokázal při realizaci pro něj prvního a takto velkého projektu financovaného z Evropské unie, ministerstvu zemědělství a Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu za odborné vedení a koordinaci.

A také gratuluji kolegům ke skvěle odvedené práci,“ říká Markéta Vesecká, COO agentury DORLAND.

Více o kampani naleznete na http://www.effie.cz/vysledky-effie/rocnik-2016/kvalitni-evropsky-vyrobek/, zde můžete zhlédnout TV spot: https://www.youtube.com/watch?v=Jqj9DF2R7jk&feature=youtu.be.

© Dorland 1991 - 2023
Top