Pomohli jsme s rebrandingem značky LaFarge na Holcim

12. 7. 2023

Pod rebrandingem našeho klienta Lafarge Cement na Holcim Česko a s tím spojenou doprovodnou komunikační kampaní jsme se podepsali my!

V květnu letošního roku začala společnost Lafarge Cement působit na domácím trhu pod novým názvem Holcim Česko. Tímto krokem reagovala na své začlenění do mezinárodní skupiny Holcim, lídra v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení. A my u toho nemohli chybět.

Pro společnost Holcim pracujeme od roku 2021. Každý rok pro ni připravujeme komunikační strategii, jejíž součástí byl letos i rebranding. Velmi si vážíme toho, že jsme tímto obdobím mohli s naším klientem projít. Změna značky se totiž neděje každý den, je velmi náročná na lidi a čas.
Markéta Vesecká - CEO Director

Připravovali jsme podle nového manuálu grafické návrhy, i doprovodnou komunikační kampaň zahrnující PR aktivity, printovou reklamu, komunikaci na internetu či POSM materiály. Komunikovali jsme nový brand manuál a filozofii zeleného stavebnictví značky Holcim. Přípravy na přebranding, které zahrnovaly nejen změnu jména, ale také nový logotyp a vizuální styl, začaly v minulém roce. Změna se projevila v interní i externí komunikaci, včetně obalů produktů - například pytle na cement získaly nový vzhled.

Blahopřejeme k velkému kroku a přejeme hodně nových zákazníků!

© Dorland 1991 - 2023
Top