Redesign loga a nový web

Klient: Svaz měst a obcí
strategie
redesign loga
webdesign
on line komunikace
výzkum
monitoring

Svaz měst a obcí České republiky je významnou nepolitickou a dobrovolnou organizací hájící zájmy místních samospráv.

Pro tohoto klienta jsme připravili evoluci loga, kompletní redesign webových stránek a byli jsme nápomocni při implementací nástrojů on line komunikace v rámci projektového a procesního řízení.

Nedílnou součástí našich služeb bylo samozřejmě provedení výzkumů, rešerší a monitoringu aktivit a prezentací obdobných organizací v zahraničí.

www.smocr.cz
© Dorland 1991 - 2023
Top